شرکت سنجش گستر صنعت سپاهان جهت  توسعه محیط آزمایشگاهی در سال ۹۰ اقدام به خرید زمین به مساحت ۷۷/۶۲۳ متر مربع که واقع در پارک علمی و فناوری  شهرک علمی وتحقیقاتی استان اصفهان ، کرد وطی مراحل قانونی عملیات ساخت وساز را آغاز نمود.

درحال حاضر این ساختمان مرحله سفت کاری را تکمیل نموده  و در مرحله نازک کاری قرار دارد و امید است که هرچه زودتر تکمیل و افتتاح گردد.