این دوره با عنوان آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای ملی ایران و آیین نگارش تدوین مطابق با استاندارد شماره ۵ در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۶ در محل نگارستان امام خمینی به همکاری اداره کل استاندارد استان اصفهان برگزار گردید. این دوره با حضور کارشناسان محترم اداره استاندارد و پزشکان محترم دانشکده دندانپزشکی اصفهان و… برگزار گردید.

 

دانلود جزوه آموزشی دوره آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای ملی ایران و آیین نگارش تدوین مطابق با استاندارد شماره ۵