ازجمله امتیازات شرکت سنجش گستر صنعت سپاهان دریافت گواهی نامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد ، دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه آزمایشگاه تخصصی ظروف یکبار مصرف و بسته بندی، دریافت مجوز انجام آزمون بر روی لوله های آبرسانی از معاونت آب، خاک و صنایع مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، دریافت مجوز پروانه فنی مهندسی از صنایع معادن استان اصفهان ، دریافت تاییدیه مرکز آموزشی در زمینه­ های آموزش دوره­ های تدوین استاندارد، سیستم­ های مدیریتی و فنی مهندسی در رشته صنایع شیمیایی و پلیمر، دریافت گواهینامه  ISO/ IEC 17025  ملی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، دریافت مجوز واحد فناوری دانش بنیان برای طراحی آزمون و ساخت دستگاه آزمون بر روی لوله های قطره چکان دار شده است. همچنین این شرکت در سال ۱۳۹۲  به عنوان شرکت دانش بنیان نمونه در شهرک علمی تحقیقاتی برگزیده شده است.